home - nieuws - contact

Planuitwerking

Bouwpartners controle van ontwerp tot bouwoplevering

Het Stappenplan zorgt voor een juiste en efficiente werkwijze. De verschillende activiteiten volgen elkaar in de juiste volgorde op en checklists zorgen ervoor dat er geen detail wordt overgeslagen, zoals: logistieke concepten, bestek- en detailtekeningen, energieprestatieberekening; de uitwerking en details daarvan zoals werktekeningen, ventilatieberekening, lichttoetreding. Dit om te komen tot de vergunningen voor bouw & milieu.

  • Stap 1 Inventarisatie basis
  • Stap 2 Schetsontwerp e.d.
  • Stap 3 Bouwvergunning
  • Stap 4 Milieuvergunning
  • Stap 5 Onderzoeken
  • Stap 6 Detailuitwerking
  • Stap 7 Constructies
  • Stap 8 Definitief Ontwerp
  • Stap 9 Bouwvoorbereiding
  • Stap 10 Bouwstart