home - nieuws - contact

Deelprojecten

Projectfasering

Binnen een project zijn, afhankelijk van de aard en omvang, verschillende fasen te onderscheiden. Is er bijvoorbeeld gedacht aan de normen voor brandveiligheid en aan de uitgangspunten in zake duurzaam bouwen? Het de taak van Bouwpartners deze obstakels weg te nemen.

Processpecifieke voorzieningen

In aanvulling op de basisvoorzieningen zijn er meestal ook tal van processpecifieke voorzieningen. We kunnen hierbij denken aan 'bijzonderheden' als extra zware fundering, stofvrije ruimten, kelders, kraanbanen, HACCP-eisen, vloeistofdichte vloeren, olie en vetafscheiders, machineputten, etc. Het zaak om niet pas achteraf te ontdekken dat een fundering zwaarder had moeten worden uitgevoerd.

Bouwen aan Bouwpartners over laten

Bouwpartners werkt als zelfstandig adviesbureau. Voor niet met de bouwsector vertrouwde opdrachtgevers zijn er veel argumenten om de realisatie van hun bouwplannen in handen te geven van Bouwpartners . Niet alleen de complexiteit en deskundigheid is een motief, maar concentratie op de eigen bedrijfsvoering is ook een duidelijke drijfveer om het bouwmanagement aan Bouwpartners over te laten.