home - nieuws - contact

Bouwen-op-papier ®

Bouwen: een complexe aangelegenheid

Door de verregaande specialisatie binnen de bouwsector bestaat een project uit steeds meer schakels. Het wordt steeds lastiger alle technische, wettelijke, constructieve en financieele facetten van een bouwplan inzichtelijk te maken. Aangezien daar nog de coordinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen, is bouwen een tijdrovende en zeer complexe aangelegenheid.

Bouwpartners begeleidt uw nieuw- en verbouwprojecten

Bouwpartners is inzetbaar voor alle vormen van bouwen en adviseert bij de voorbereiding en uitwerking van huisvestingsplannen en vraagstukken over nieuw- en verbouwprojecten. Bouwpartners verzorgt het totale traject, maar regelt ook specifieke deelprojecten.

Praktische oplossingen

Bouwpartners werkt in het totale voorbereidings- en uitvoeringstraject. Maar ook in specifieke deelprojecten, zoals het opstellen van een huisvestingsanalyse, een programma van eisen, planningen of voor ontwerp en constructieberekeningen.